Hybridný predaj – výstupy z prieskumu

Rok 2020 zmenil veľa v správaní sa firiem aj ich zákazníkov. Súčasná situácia, vyplývajúca z obmedzení kontaktov, významne ovplyvňuje aj fungovanie predajných organizácií. Pandémia Covid-19 podľa niektorých analýz urýchlila proces digitalizácie v niektorých oblastiach až desaťnásobne. Virtuálna komunikácia vnútri tímov sa stala štandardom, obmedzilo sa cestovanie a náklady sním spojené, obchodníci fungujú na  “home office” a so…

Hybridný predaj ako “nový normál”

Ako výrazne pandémia zmenila spôsob predaja?  Aké budú hlavné trendy v oblasti predaja v budúcnosti?  Ako sú tieto zmeny vnímané zákazníkmi a trhom?   Súčasná situácia na trhu, vyplývajúca z obmedzení a zmeneného správania sa zákazníkov, významne ovplyvňuje aj fungovanie predajných organizácií. Veľa činností, postupov a prístupov sa zmenilo a veľmi dynamicky mení každým dňom…

Viete predávať hodnotu?

  Predávate hodnotu alebo cenu? Schopnosť vášho obchodného tímu predávať hodnotu vám pomôže udržať alebo získať náskok pred konkurenciou. Predajný prístup Value Based Selling, v slovenčine nazývaný “Hodnotový predaj” alebo “Predaj hodnoty” sa medzi témami na školenie B2B obchodníkov objavuje už pomerne dlho –  rozhodne nejde o nový revolučný koncept. Ale nikdy v minulosti sa…

Virtuálny tréning je niečo iné ako webinár

  Hovoríte k online publiku alebo s online publikom? Treba uznať, že webináre sú v dnešnej dobe veľmi dobrým nástrojom. Ak chcete priamo oznámiť komplikovanú informáciu, ťažko nájdete niečo lepšie ako kombináciu hlasovej a vizuálnej správy. Veľa štúdií preukázalo, že mozog poslucháčov spracováva informácie v závislosti na tom, či je stimulovaný vizuálne alebo sluchovo –…

Čo po korone?

  Ako sa kedysi v článku pre časopis .týždeň (15/2020) vyjadril Ivan Mikloš, v dnešnej dobe je priam nemožné čokoľvek prognózovať. Manažéri a majitelia firme napriek tomu “prognózovať” musia. Mnohí z nich síce stále riešia výsostne operatívne témy typu “ako zafinancujeme najbližší mesiac”, “ktorých ľudí musíme pustiť okamžite, ktorých v druhom kole a koho si…

Virtuálny tréning … Ako na to?

  Nielen v súvislosti s lockdownom sa stále viac firiem zameriava na využitie videokonferečných nástrojov okrem porád aj na realizáciu krátkych tréningov a workshopov. Na rozdiel od porád (kde väčšinou hovorí šéf  – ostatní len keď sú priamo vyzvaní) a webinárov, kde je aktívny prednášajúci a účastníci sa zapájajú najmä cez “chat”, tréning vyžaduje výrazne…

Virtuálny tréning – rozvoj, ktorý prichádza k vám

Čínske príslovie „Možno žijeme v zaujímavých časoch“ sa nikdy nezdalo relevantnejšie – cestovné obmedzenia, politické nepokoje, extrémne počasie. Pridajte k tomu požiadavky trvalej udržateľnosti a ekologické iniciatívy a zdá sa, že splniť tieto ciele a zároveň zostať konkurencieschopným je viac ako náročné. Najmä pokiaľ ide o rozvoj predaja a obchodníkov, potrebujeme nové riešenia, ktoré zodpovedajú…

Spôsoby nakupovania sa menia, preto sa musí zmeniť aj predaj

Predaj musíme neustále adaptovať na nové situácie Nové technológie a s nimi spojená dostupnosť informácií zásadne menia spôsob nakupovania. Kupujúci na rozdiel od minulosti absolvuje prvý krok svojej nákupnej cesty sám, resp. so svojím počítačom alebo mobilom. Predávajúci, ktorý sa spolieha len na osobné stretnutie, má preto stále menšiu šancu ovplyvniť kupujúceho v čase, keď…

Aj váš predajný tím môže dosahovať lepšie výsledky

Dobré predajné čísla sú výsledkom viacerých správne spolupracujúcich faktorov Prakticky všetky prieskumy, analýzy, audity a “assessment centrá” poukazujú na značný priestor pre zvýšenie výkonnosti predajných tímov a jednotlivých obchodníkov. Aj tie najlepšie tímy sa pomyselnému “sales excellence” iba približujú. Rozdiely v dosahovaní výsledkov medzi pobočkami alebo medzi obchodníkmi z rovnakej spoločnosti, ktoré fungujú v porovnateľných…

Predaj v 3. tisícročí

Tretie tisícročie prináša so sebou nové postupy a technológie Ak existuje jedna oblasť, ktorá je počas posledných desiatich rokov technologických zmien podceňovaná, tak je to určite predaj. V mysliach mnohých obchodníkov a manažérov kľúčovým momentom v predaji stále zostáva osobné stretnutie. A je to celkom pochopiteľné, pretože stovky, resp. tisícky rokov bol proces predaja sústredený…