Informácie o programe

Dnešná doba si vyžaduje neustále rastúcu flexibilitu, ktorá často znamená, že ľudia pracujú z domu. Čo to pre vás znamená ako manažéra? Aké zručnosti potrebujete pre riadenie “vzdialeného” tímu?

Objavte, ako efektívne komunikovať s rôznymi typmi ľudí a ako využiť tieto zručnosti vo virtuálnom prostredí. Dozviete sa o rôznych štýloch vedenia a vyberiete si najvhodnejší prístup stanovovania cieľov a motivácie vašich podriadených. Zlepšite svoje manažérske zručnosti tak, aby boli prispôsobené práci na diaľku a aby ste vedeli, ako zaobchádzať s rôznymi kultúrami pri rokovaniach s medzinárodným tímom.


Komu je program určený
 • Vedúci pracovníci s podriadenými na “home office”
 • Projektoví manažéri a manažéri virtuálnych tímov
 • Manažéri medzinárodných tímov
Čo je obsahom
 • úvod do “remote leadership”
 • štýly komunikácie a typy osobností
 • aktívna komunikácia
 • vedenie virtuálnych mítingov
 • štýly vedenia prispôsobené pracovníkom
 • základy koučovania
 • “remote” manažment
 • kultúrne rozdiely a prekážky
 • certifikácia
Forma
 • Interaktívne digitálne vzdelávanie
 • Digitálna rozvojová cesta je k dispozícii 3 mesiace
 • Dokumenty na stiahnutie
  Interaktívne moduly, videá a cvičenia
 • Voliteľné – online koučovacie stretnutie
 • Certifikát

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje náplň a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám vyskladať digitálnu rozvojovú cestu podľa vašich potrieb.