Informácie o programe

Dĺžka programu 2 x 2 dni

Vyjednávanie o termínoch, cene, forme platenia a ďalších obchodných podmienkach je jednou z naj náročnejších častí obchodnej komunikácie. Ak je úspešné, zabezpečí okamžitý a merateľný výsledok.

Komu je program určený

Vedúci pracovníci, produktoví manažéri, predajcovia, nákupcovia a obchodníci, ktorí sa pri komunikácii s obchodnými partnermi dostávajú do vyjednávacích situácií.

Hlavné prínosy
 • schopnosť používať základné pravidlá vyjednávania
 • poskytnúť účastníkom praktické nástroje pre úspešné vedenie vyjednávania
 • rozvinúť strategické myslenie a praktické používanie vyjednávacích taktík
Štruktúra programu

1. časť

 • základné pravidlá pri vyjednávaní
 • tvrdé, jemné, principiálne vyjednávanie
 • príprava na vyjednávanie
  stanovenie si cieľa a postupu vyjednávania
 • cenové vyjednávanie
 • taktiky na zníženie ceny
 • cenové kalkulácie
 • odmietanie návrhov druhej strany pri vyjednávaní

2. časť

 • 4 základné fázy procesu vyjednávania
 • špecifiká postupu v jednotlivých fázach
 • stratégie a taktiky pri vyjednávaní
 • typické chyby pri vyjednávaní
 • konfliktné situácie a spôsoby riešenia „mŕtveho bodu“
 • odporúčaný postup pri vyjednávaní v zložitých situáciách
 • pokročilé komunikačné techniky
Spôsob vedenia programu

Intenzívny tréningový program realizovaný ako kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, vlastných analýz a mnohých praktických prípadových štúdií.

Súvisiace tréningy

Finančné znalosti

Porozumieť finančným pojmom a súvislostiam je pre mnohých obchodníkov a manažérov nevyhnutné. Program pre tých, ktorí chcú vniknúť do sveta finančného riadenia firmy. 

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznú prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

1. časť:    15. - 16. apríl 2024
2. časť:    17. - 18. jún 2024