Finančné znalosti

2 dni

Porozumenie finančným pojmom a pochopenie vzťahov medzi nimi je dôležitou kompetentnosťou každého manažéra, ktorý je zodpovedný za obchodné výsledky firmy. Takisto finančná argumentácia, vyjadrenie a dokázanie finančnej výhodnosti ponuky, príprava realistic ké ho plánu predaja či analýza ekonomickej situácie obchodného partnera si vyžadujú hlbšie finančné znalosti.

Komu je program určený

Vedúci predaja, oblastní manažéri, key account manažéri, obchodníci, ďalší pracovníci predaja a marketingu bez hlbšej znalosti finančnej a ekonomickej problematiky.

Štruktúra programu

  • základné ekonomické pojmy
  • základné účtovné dokumenty (súvaha, výsledovka, cash – flow)
  • finančné riadenie firmy (príspevková metóda)
  • ekonomické ukazovatele a indikátory
  • finančné riadenie firmy – počítačová simulácia
  • analýza finančnej situácie firmy
  • čo je možné vyčítať z výročnej správy a účtovnej uzávierky

Hlavné prínosy

  • znalosť základných finančných pojmov, dokumentov a súvislostí
  • pochopenie súvislostí, potrebných pre ziskové riadenie firmy alebo projektu

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód a s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu. Biznis simulácia – finančné riadenie firmy.

Najbližšie termíny

Finančné znalosti
28. 11. 2019 - 29. 11. 2019

Kontaktujte nás