Sú vaši obchodníci dostatočne pripravení na súčasnú situáciu?

MI Fitness Day™ je rozvojový projekt, ktorý u skúsených obchodníkov “osvieži” v minulosti natrénované predajné zručnosti. Menej skúseným obchodníkom poskytne doplňujúce informácie a spätnú väzbu na ich predajné zručnosti. Manažmentu dá lepší obraz o fungovaní obchodníkov v praktických situáciách, o ich silných stránkach a potrebách rozvoja.

Príprava

Vytvorenie modelových situácií a prípadových štúdií, vrátane špecializovaného elektronického dotazníka 

Realizácia

Individuálne hodnotenie obchodníkov v simulovaných situáciách, napr.:

 • dohodnutie si stretnutia s potenciálnym zákazníkom
 • začatie rozhovoru a poziciovanie firmy
 • kladenie otázok a získavanie informácií
 • prezentácia riešenia a argumentácia
 • zvládanie námietok a techniky uzatvárania
 • štruktúrované vedenie celého predajného rozhovoru
 • vyhodnotenie spolupráce so zákazníkom
 • up-selling / cross-selling
 • analýza portfólia zákazníkov a plánovanie aktivít
 • práca s významnými zákazníkmi
 • iné témy podľa dohody

Výstup

 • správa s individuálnym hodnotením každého účastníka v písomnej podobe, s grafickým porovnaním kľúčových oblastí a jednotlivcov
 • odporúčania potrebných zmien a spôsob ich zavedenia do praxe

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC