Informácie o programe

Trvanie programu: 5 častí po 2 dni

Cieľom Sales Management Academy™ je pomôcť zdokonaliť súčasný systém a zaviesť do praxe najmodernejšie metódy riadenia predajnej organizácie. Zároveň manažérom predaja pomôže rozvinúť individuálne schopnosti potrebné pre efektívne vedenie obchodníkov v teréne.

Komu je program určený

Riaditelia predajných organizácií, obchodní riaditelia, vedúci predaja a manažéri, ktorí priamo riadia predajnú organizáciu alebo skupinu obchodníkov.

Hlavné prínosy
 • zdokonalený systém riadenia a plánovania predaja
 • implementované najmodernejšie metódy riadenia predajnej organizácie
 • zlepšené zručnosti pre efektívne riadenie obchodníkov
 • písomne spracovaný manuál manažéra predaja („handbook“)
Štruktúra programu

1. časť

 • úloha a práca manažéra predaja
 • zákaznícke plánovanie – koncepcia predajnej platformy
 • zákaznícke plánovanie – počítačová simulácia
 • základy práce s kľúčovými zákazníkmi (Key Account Management)

2. časť

 • práca obchodníka, pracovný a predajný model
 • riadenie pomocou cieľov – plán predaja (V-A-K)
 • individuálny plán predaja
 • V-A-K plány a „steering“ rozhovory s obchodníkmi
 • rozvoj a tréning obchodníkov

3. časť

 • štýly vedenia obchodníkov – MI LEAD™
 • motivácia obchodníkov
 • vedenie predajného tímu – počítačová simulácia
 • vedenie mítingov a porád

4. časť

 • efektívna komunikácia pri vedení obchodníkov
 • koučovanie a dávanie spätnej väzby
 • znalosť predajnej techniky
 • vedenie obchodníkov v teréne

5. časť

 • systém pre výber obchodníkov
 • vedenie prijímacích rozhovorov
 • nástupné plány
 • ukončenie spolupráce s obchodníkom (prepustenie)
 • manuál manažéra predaja
Spôsob vedenia programu

Individuálna príprava pred programom, seminárne práce, individuálne úlohy a e-learningové moduly medzi jednotlivými časťami. Celková účasť na Sales Management Academy trvá približne 12 mesiacov. V rámci programu účastníci absolvujú množstvo tréningových situácií, individuálnych i skupinových úloh, viacero prípadových štúdií a biznis simulácií. Súčasťou programu sú konzultácie pre účastníkov medzi jednotlivými časťami, kde môžu individuálne prediskutovať svoje otázky a špecifické situácie s vedúcim programu.

Súvisiace tréningy

Pokročilé manažérske zručnosti

Ďalšie nástroje pre vedenie pracovníkov v rôznych situáciách, manažérske stanovovanie priorít, rozhodovanie a delegovanie. 

Koučing pre manažérov

Koučing ako nástroj pre rozvoj podriadených. Rôzne metódy a techniky koučovania a možnosť vyskúšať si problémové situácie.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihlášká

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

1. časť:    7. - 8. október 2024
2. časť:    13. - 14. január 2025
3. časť:    14. - 15. apríl 2025
4. časť:    24. - 25. jún 2025
5. časť:    22. - 23. september 2025
* povinný údaj