Pokročilé manažérske zručnosti

2 dni

Manažéri a riadiaci pracovníci získajú ďalšie nástroje potrebné pre vedenie rôznych typov pracovníkov a oboznámia sa s technikami vedenia pracovníkov v odlišných situáciách. Zároveň sa oboznámia s nástrojmi pre manažérske stanovovanie priorít, rozhodovanie a delegovanie. Výsledkom je zdokonalenie sa vo všetkých kľúčových oblastiach potrebných pre efektívne riadenie a vedenie tímu.

Komu je program určený

Riaditelia, marketingoví, výrobní, finanční manažéri a ostatní vedúci pracovníci, ktorí vedú a riadia skupiny pracovníkov.

Štruktúra programu

 • vedenie pracovníkov prispôsobené situácii – MI LEAD
 • rozhodujúce faktory, na základe ktorých majú byť ľudia vedení
 • situačné vedenie v praxi – tréning reálnych situácií
 • priority a manažérske rozhodovanie sa
 • analýza práce manažéra
 • nástroje časového manažmentu
 • pravidlá pozitívneho delegovania
 • ako riadiť a implementovať zmenu

Hlavné prínosy

 • ďalšie nástroje pre efektívne riadenie ľudí
 • zručnosti pre riadenie a plánovanie času manažéra
 • nástroje pre vedenie rôznych typov pracovníkov

Spôsob vedenia programu

Tréningový program sa skladá z krátkych prednášok, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a vlastných analýz.

Najbližšie termíny

Pokročilé manažérske zručnosti
25. 11. 2019 - 26. 11. 2019

Kontaktujte nás