Na vrchole je osamelo

Túto situáciu dobre poznajú horolezci aj vrcholoví manažéri – na vrchole je človek sám.

Manažérom a majiteľom firiem často chýba vhodný partner, s ktorým sa môžu porozprávať o rôznych témach a dostať spätnú väzbu, ktorú im podriadení nedajú.

Skúsení konzultanti Mercuri International dokážu byť takýmito partnermi. Dokážu majiteľom firiem odpovedať na ich otázky – alebo ich vhodnými protiotázkami donútia zamyslieť sa nad rôznymi témami iným spôsobom. A niekedy stačí, keď sú tým “diablovým advokátom”, ktorý provokuje ich myšlienky a pomôže im identifikovať prípadné riziká a slabé miesta ich úvah a rozhodnutí.

Najčastejšie konzultované témy

  • strategické rozhodnutia v predajnej organizácii
  • organizačné zmeny s vplyvom na dlhodobé riadenie firmy
  • následníctvo a prevzatie zodpovednosti
  • predaj a kúpa firiem – M&A v predajnej organizácii
  • témy, o ktorých je ťažké hovoriť s podriadenými

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC