Optimalizované predajné procesy zvýšia efektivitu vášho predaja

Bez ohľadu na to, v akom štádiu vývoja sa vaša firma nachádza, vždy potrebujete pracovať so zákazníkmi efektívne. Z pohľadu predaja sa jedná o 5 základných procesov:

  • Získanie zákazníka (AKVIZÍCIA)
  • Udržanie zákazníka (RETENCIA)
  • Navýšenie predaja (UP-SELL)
  • Rozšírenie sortimentu (X-SELL)
  • Uvedenie nových produktov (LAUNCH)

Tieto procesy môžu byť vo vašej firme rôzne zastúpené – súvisí to s vašou históriou, súčasnou situáciou, pozíciou na trhu, stratégiou, cieľmi a ambíciami. Vždy je ale potrebné, aby fungovali čo najefektívnejšie.

V Mercuri International vám pomôžeme, aby ste vaše predajné procesy poznali, mali ich popísané, merali správne kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a priebežne robili opatrenia pre ich zefektívnenie.

Základné predajné procesy môžu byť doplnené o ďalšie špecifické situácie, ako sú napr. práca s kľúčovými zákazníkmi, riadenie práca s veľkými obchodnými príležitosťami, predaj pridanej hodnoty, atď.. V Mercuri International disponujeme know-how, s pomocou ktorého vám pomôžeme byť vo všetkých týchto oblastiach úspešnejší.

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

SÚVISIACE TÉMY

Sales Audit™

Audit predajnej organizácie – Sales Audit™ – vám dá informácie, ako funguje a bude fungovať váš predaj. Cieľom auditu je zhodnotiť pripravenosť predajnej organizácie dosahovať krátkodobé a dlhodobé výsledky v konkurenčnom prostredí a schopnosť manažmentu takúto organizáciu úspešne riadiť.

Prieskumy a analýzy

Analýza zvykne byť prvým krokom projektu – ale môže byť realizovaná aj samostatne. Cieľom je poskytnúť čo najobjektívnejšie informácie o skutočnom stave, možných problémoch alebo príležitostiach a pomôcť manažérom rozhodovať sa na základe merateľných faktov.

Fitness Day™

MI Fitness Day™ je rozvojový projekt, ktorý u skúsených obchodníkov “osvieži” v minulosti natrénované predajné zručnosti. Menej skúseným obchodníkom poskytne doplňujúce informácie a spätnú väzbu na ich predajné zručnosti. Manažmentu dá lepší obraz o fungovaní obchodníkov v praktických situáciách, o ich silných stránkach a potrebách rozvoja.