Informácie o programe

Dĺžka programu 2 x 2 dni

Profesionálne vedenie obchodného rokovania, riešenie zložitých situácií, vhodná argumentácia a komunikačný štýl prispôsobený partnerovi – to sú hlavné témy tréningového programu určeného pre všetkých obchodníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej práci.

Komu je program určený

Obchodníci, predajcovia a pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a akvizícii nových zákazníkov.

Hlavné prínosy
 • zlepšené schopnosti účastníkov úspešne viesť predajný rozhovor
 • uvedomenie si rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešný predajný rozhovor
Štruktúra programu

1. časť

 • štruktúra predajného rozhovoru
 • príprava na stretnutie so zákazníkom
 • začatie rozhovoru a pozicioning
 • zisťovanie informácií a riadenie rozhovoru
 • identifikácia potrieb zákazníka
 • prezentácia ponuky a argumentácia
 • nákupné signály a ich zachytenie
 • uzatváracie techniky a uzavretie obchodu

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť

 • telefonické dohodnutie si stretnutia
 • scenár telefonického rozhovoru
 • prezentácia ceny a vedenie cenových jednaní
 • prekonávanie námietok
 • vytvorenie banky námietok
 • nákupné správanie sa zákazníkov a typológia zákazníkov
 • úvod do predajných techník 3. milénia
Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód a s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Súvisiace tréningy

Profesionálny systém práce

Správne aktivity smerované k správnym zákazníkom v správnom čase – to je základ pre využitie nákupného potenciálu zákazníkov. Priority a efektívne plánovanie sú kľúčové pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Prezentačné techniky

Robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky je nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať a odovzdať potrebné informácie v požadovanej forme odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

1. časť:    21. - 22. jún 2024
2. časť:    19. - 20. september 2024
* povinný údaj