Informácie o programe

Dĺžka programu 2 x 2 dni

Program je zameraný na zručnosti a nástroje potrebné pri strategickom plánovaní predaja v konkurenčnom prostredí. V rámci programu si spravíte analýzu súčasnej situácie vašej firmy a pripravíte  štruktúru biznis (predajného, marketingového) plánu vašej spoločnosti.

Komu je program určený

Riaditelia spoločností, riaditelia predaja a marketingu a členovia vrcholového manažmentu, ktorí sú zodpovední za strategické plánovanie a riadenie predaja.

Hlavné prínosy
 • jasná štruktúra biznis plánu
 • zlepšenie pochopenia obchodných stratégií vo vnútri firmy
 • nástroje na meranie efektivity predajných procesov
Štruktúra programu

1. časť

 • biznis plán a jeho štruktúra
 • analýza externej situácie (PEST, konkurencia)
 • analýza internej situácie (ponuka, zákazníci, trhová komunikácia)
 • vízia a dlhodobé ciele
 • stanovenie stratégie

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť

 • analýza a plánovanie výsledkov v rôznych oblastiach
 • meranie a plánovanie aktivít (obchod a marketing)
 • plánovanie zdrojov, kapacít a rozvoja kompetentnosti
 • realizácia plánu v praxi
Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh a skupinovej práce a prípadových štúdií s aktívnym prístupom účastníkov s dôrazom na spätnú väzbu a praktickú aplikáciu vo vlastnej firme. V priebehu programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu spracuje základ biznis plánu pre svoju firmu.

Súvisiace tréningy

Sales Management Academy

Všetky nástroje pre vedenie predajcov a riadenie obchodného tímu. Komplexný rozvoj pre manažérov predaja s cieľom zlepšiť ich schopnosť “dosahovať výsledky v predaji prostredníctvom ľudí”.

Vedenie a riadenie pracovníkov

Nástroje a metódy pre riadenie pracovníkov. Rozvoj pre manažérov, ktorí neriadia predajcov, ale najmä pracovníkov na servisných, administratívnych a iných neobchodných pozíciách.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Nezáväzná  prihláška

Pre tento program ešte nemáme naplánovaný konkrétny termín realizácie.

V prípade záujmu vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a zvoľte si (predbežne) vami preferovaný termín. Budeme vás kontaktovať. V momente, keď určíme konkrétny termín realizácie, prednostne vás – po vašom potvrdení účasti – na tento termín zaradíme.