MI Customer Attitude Research & Evaluation™
Nástroj na meranie kvality vašich vzťahov so zákazníkmi.

Robíme svoje rozhodnutia na základe toho, že “viete” alebo na základe toho, že “si myslíte”?  Kladiete si občas otázky typu: 

 • Považujú nás naši zákazníci za najlepších profesionálnych partnerov?
 • Ako by sme mohli zlepšiť našu konkurenčnú pozíciu?
 • Máme rôzne signály od našich zákazníkov, ale nie vždy vieme, čo od nás očakávajú?
 • Zaviedli sme novú stratégiu, ale nevieme ako je prijatá našimi zákazníkmi?
 • Sú naše vzťahy so zákazníkmi dostatočne silné, aby podporovali našu dlhodobú stratégiu?
 
Obchodný úspech je v súčasnosti postavený na budovaní dlhodobého partnerstva so zákazníkmi. Preto sa spoločnosti zameriavajú na zákaznícku skúsenosť (CX), zákaznícku spokojnosť a lojalitu a na celkové riadenie vzťahov so zákazníkmi.
 
Ale len uvedomenie si dôležitosti vzťahov so zákazníkmi nestačí. Je potrebné merať kvalitu týchto vzťahov a na základe faktov robiť rozhodnutia pri implementácií trhovej stratégie.
 
MI-CARE™ je nástroj, ktorý poskytne pohľad vašich zákazníkov a porovná ho s vašou víziou, stratégiou a cieľmi a odmeria skutočnú úroveň kvality vašich vzťahov so zákazníkmi.
 

Dostanete informácie o tom, čo vaši zákazníci považujú za dôležité, ktoré sú vaše silné a kde sú prípadné slabiny. To vám uľahčí rozhodovanie o zmenách potrebných pre dosiahnutie vašich cieľov. Zároveň vhodným spôsobom dáte svojim zákazníkom najavo, že ich názor je pre vašu firmu dôležitý. 

 

Pomocou MI-CAREzískate prehľad o súčasnej situácií a odpovede na okruhy:

 • Ako zákazníci vnímajú našu firmu?
 • Zodpovedajú naše produkty, služby a riešenia súčasným požiadavkám zákazníkov?
 • Čo treba zlepšiť aby bola naša firma viac zákaznícky orientovaná?
 • Sú kontakty s našimi klientmi dostatočne časté a na správnej úrovni?
 • Aké popredajné aktivity robíme a ako ich zákazníci vnímajú?
 • Ako je hodnotená úroveň komunikácie v našej firme?
 • Kde sú rezervy a kde by sme mohli zvýšiť predaj?
Tieto informácie vám uľahčia realizovať správne opatrenia pre zvýšenie zákazníckej spokojnosti a lojality.
 

Ako MI-CARE™ prebieha?

Analýza sa prispôsobuje veľkosti a povahe vašej firmy. Počty a typy otázok dotazníka sú flexibilné, takže dotazník je “ušitý na mieru” podľa typu vašich zákazníkov a potrieb vašej spoločnosti.
 
Dotazník najčastejšie zameriavame na nasledujúce kľúčové oblasti:
 • Produkty, služby a riešenia, ktoré vaša firma ponúka
 • Vaši obchodníci a ostatní pracovníci, s ktorými zákazníci prichádzajú do kontaktu
 • Vzťahy medzi vašou firmou a vašimi zákazníkmi
MI-CARE™ meria vnímanie daných oblastí rôznymi skupinami vašich zákazníkov a umožňuje ich porovnanie s vašou stratégiou a prioritami. Okrem toho – a v tom je unikátny – tiež dáva tiež obraz o tom, ktoré oblasti považujú za veľmi dôležité a ktoré naopak za menej dôležité vaši zákazníci, čím umožňuje korigovať vašu stratégiu.
 
 
 

MI-CARE™ je efektívny zákaznícky prieskum so silným vplyvom na vašu organizáciu.

 
Dozviete sa, aké sú vaše skutočné vzťahy s partnermi a čo robiť pre ich udržanie, resp. pre ich zlepšenie. Dostanete jasné a konkrétne odporúčania  – čo, prečo, ako a v akom poradí je potrebné urobiť. Zavedením týchto odporúčaní do praxe zabezpečíte, aby analýza nezostala len obyčajným zberom informácií, ale stala sa kvalitným podkladom pre zlepšenie kvality zákazníckych vzťahov vašej spoločnosti.

“Zlepšovať znamená meniť.

Stať sa najlepším znamená meniť stále.”

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC