Informácie o programe

Dĺžka programu 2 dni

Porozumenie finančným pojmom a pochopenie vzťahov medzi nimi je dôležitou kompetentnosťou každého manažéra, ktorý je zodpovedný za obchodné výsledky firmy. Takisto finančná argumentácia, vyjadrenie a dokázanie finančnej výhodnosti ponuky, príprava realistic ké ho plánu predaja či analýza ekonomickej situácie obchodného partnera si vyžadujú hlbšie finančné znalosti.

Komu je program určený

Vedúci predaja, oblastní manažéri, key account manažéri, obchodníci, ďalší pracovníci predaja a marketingu bez hlbšej znalosti finančnej a ekonomickej problematiky.

Hlavné prínosy
  • znalosť základných finančných pojmov, dokumentov a súvislostí
  • pochopenie súvislostí, potrebných pre ziskové riadenie firmy alebo projektu
Štruktúra programu
  • základné ekonomické pojmy
  • základné účtovné dokumenty (súvaha, výsledovka, cash – flow)
  • finančné riadenie firmy (príspevková metóda)
  • ekonomické ukazovatele a indikátory
  • finančné riadenie firmy – počítačová simulácia
  • analýza finančnej situácie firmy
  • čo je možné vyčítať z výročnej správy a účtovnej uzávierky
Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód a s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu. Biznis simulácia – finančné riadenie firmy.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Nezáväzná  prihláška

Pre tento program ešte nemáme naplánovaný konkrétny termín realizácie.

V prípade záujmu vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a zvoľte si (predbežne) vami preferovaný termín. Budeme vás kontaktovať. V momente, keď určíme konkrétny termín realizácie, prednostne vás – po vašom potvrdení účasti – na tento termín zaradíme.

* povinný údaj