Informácie o programe

Dĺžka programu 2 dni

Manažéri a riadiaci pracovníci získajú ďalšie nástroje potrebné pre vedenie rôznych typov pracovníkov a oboznámia sa s technikami vedenia pracovníkov v odlišných situáciách. Zároveň sa oboznámia s nástrojmi pre manažérske stanovovanie priorít, rozhodovanie a delegovanie. Výsledkom je zdokonalenie sa vo všetkých kľúčových oblastiach potrebných pre efektívne riadenie a vedenie tímu.

Komu je program určený

Riaditelia, marketingoví, výrobní, finanční manažéri a ostatní vedúci pracovníci, ktorí vedú a riadia skupiny pracovníkov.

Hlavné prínosy
 • ďalšie nástroje pre efektívne riadenie ľudí
 • zručnosti pre riadenie a plánovanie času manažéra
 • nástroje pre vedenie rôznych typov pracovníkov
Štruktúra programu
 • vedenie pracovníkov prispôsobené situácii – MI LEAD
 • rozhodujúce faktory, na základe ktorých majú byť ľudia vedení
 • situačné vedenie v praxi – tréning reálnych situácií
 • priority a manažérske rozhodovanie sa
 • analýza práce manažéra
 • nástroje časového manažmentu
 • pravidlá pozitívneho delegovania
 • ako riadiť a implementovať zmenu
Spôsob vedenia programu

Tréningový program sa skladá z krátkych prednášok, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a vlastných analýz.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

* povinný údaj