Informácie o programe

Dĺžka programu 2 dni

Komunikačné zručnosti sú kľúčové pre kvalitné poskytovanie služieb interným aj externým zákazníkom. Cieľom programu je vybaviť účastníkov znalosťami potrebnými pre úspešné zvládanie náročných situácií pri komunikácii s kolegami vo firme, ako aj jej klientmi.

Komu je program určený

Poskytovatelia služieb pre externých aj interných zákazníkov, pracovníci servisu, recepcií, kontaktných centier a ostatní pracovníci, ktorí sú v osobnom kontakte so zákazníkmi, asistenti, asistentky a ďalší pracovníci, ktorých úlohou je podporovať tím alebo manažéra.

Hlavné prínosy
 • zlepšenie zručností potrebných pre úspešnú spoluprácu s vonkajším aj vnútorným zákazníkom
 • zvýšená orientácia na zákazníka a schopnosť práce v tíme
 • vyššia kvalita zvládania náročných situácií
Štruktúra programu
 • úloha služieb a podpory predaja
 • zásady profesionálneho vystupovania
 • pozitívny prístup a vyjadrovanie
 • základné komunikačné nástroje
 • neverbálna a verbálna komunikácia
 • získavanie a poskytovanie informácií
 • ovplyvňovanie rozhodnutia zákazníka
 • riešenie sťažností, reklamácií a konfliktov
 • spätná väzba a asertivita
Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Nezáväzná  prihláška

Vzhľadom na situáciu spojenú s Covid-19 bohužiaľ ešte nemáme pre tento program naplánovaný konkrétny termín realizácie.

V prípade záujmu vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a zvoľte si (predbežne) preferovaný termín. Budeme vás kontaktovať. V momente, keď určíme konkrétny termín realizácie, prednostne vás “po vašom potvrdení účasti,” na tento termín zaradíme.