Nové trendy a moderné technológie zamerané na podporu tréningových a rozvojových riešení

Jednou z nových trendov a rozvojových technológií, ktoré využíva Mercuri International na podporu tréningových a rozvojových riešení sú business simulácie.

Prečo Business simulácie?

Predtým ako pilot nasadne do skutočného kokpitu, absolvuje množstvo hodín na leteckom simulátore. Nikto predsa nebude riskovať vysoké straty spôsobené nedostatočne pripraveným pilotom.

Piloti sú vždy patrične vyškolení, aby na neočakávané situácie reagovali rýchlo a pokojne. Simulátor je jediný spôsob, ako sa uistiť, že piloti budú reagovať správne, že nebudú improvizovať, ale iba opakovať osvedčené postupy nacvičené na simulátore.

Ak firma od svojich manažérov a obchodníkov požaduje, aby skúšali nové riešenia a prístupy priamo na trhu, riskuje tým nielen dobrý výsledok, ale aj narušenie vzťahov s klientami a vlastnú budúcnosť.

Využitie Business Simulácií

Rovnako ako letecké spoločnosti pre svojich pilotov, využíva Mercuri International business simulácie pri rozvoji a príprave manažérov a predajcov.

Počítačové business simulácie sú modernou interaktívnou pomôckou, ktorá zaujímavou a zábavnou formou pomáha manažérom predaja, key account manažérom a obchodníkom nadviazať na získané znalosti, lepšie porozumieť danej problematike a pochopiť možné dopady svojich rozhodnutí.

Business simulácie zároveň umožňujú manažérom a obchodníkom vyskúšať si rôzne varianty postupu v typických situáciách, do ktorých sa dostávajú pri riadení predajného tímu, resp. pri práci so svojimi zákazníkmi. Jednotlivé aplikácie sú dostatočne flexibilné – umožňujú rešpektovať špecifické nároky rôznych oblastí a rozdielnu úroveň účastníkov.

Business simulácie tiež podporujú tímovú prácu, ich účastníci zvyčajne pracujú v 3-4 členných tímoch, ktoré sa musia dohodnúť na spoločnej stratégii a na jednotlivých rozhodnutiach. Do rozvoja sa môže naraz zapojiť väčšia skupina účastníkov (často viac ako 20), čo prispieva k rýchlej návratnosti vložených investícií.

Mercuri International má k dispozícii sadu štandartných simulácií určených pre obchodníkov aj manažérov predaja a podľa potreby tiež vytvára business simulácie “na mieru”.

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC