Povedať, že žijeme v čase, keď umelá inteligencia (AI) nadobúda na význame, by bolo značne podhodnotené tvrdenia. Tempo jej vývoja je síce dych vyrážajúce, ale budúci vplyv na pracovné miesta, priemyselné odvetvie a celú spoločnosť si ešte len začíname uvedomovať.

AI V PREDAJI

UMELÁ INTELIGENCIA AKO FENOMÉN POSLEDNÝCH MESIACOV

Vplyv umelej inteligencie na marketing B2B je nepopierateľný a predstavuje množstvo príležitostí na rast a inovácie. Na skutočné využitie obrovského potenciálu umelej inteligencie je však nevyhnutné, aby si podniky stanovili jasnú stratégiu jej nasadenia.
sofiaouchterlony_A_man_sitting_in_a_couch_with_his_laptop_in_hi_77da0291-d31a-429e-a7ee-1092b5574d5f navy

POMÔŽEME VÁM ZLADIŤ PREDAJ A NOVÝ SPÔSOB PRÁCE 
V RÁMCI CELEJ PREDAJNEJ ORGANIZÁCIE

Stratégia predaja

Čo predávame? Komu predávame? Ako predávame?

Základné otázky, na ktoré musí poznať odpoveď každý manažér a majiteľ firmy …

Predajné procesy

Ako získať zákazníkov, ako si ich udržať, ako predaj navýšiť a rozšíriť spoluprácu a ako uviesť na trh nové produkty – toto sú základné predajné procesy, ktoré je možná vždy vylepšiť …

Riadenie predaja

„Úspešný manažér dosahuje výsledky prostredníctvom ľudí“.

V predaji to platí dvojnásobne – ale ako to robiť čo najlepšie …

NAŠE METÓDY

MI Sales Audit™

Ako zlepšiť celkové fungovanie predajnej organizácie a stanoviť prioritné oblasti pre potrebné zmeny? Sales Audit zhodnotí pripravenosť spoločnosti uspieť v konkurenčnom prostredí a dosahovať stanovené ciele.

Prieskumy a analýzy

Rozhodujete sa na základe faktov alebo pocitov? “Myslíte si” alebo “viete? Prieskumy a analýzy medzi vašimi pracovníkmi i zákazníkmi vám pomôžu robiť správne rozhodnutia.

MI Fitness Day™

MI Fitness Day™ u obchodníkov zopakuje a “osvieži” v minulosti natrénované predajné zručnosti a poskytne im okamžitú spätnú väzbu. Manažmentu prinesie lepší obraz o fungovaní obchodníkov v praktických situáciách, ich silných stránkach a potrebách rozvoja.