PROJEKTY PRINÁŠAJÚ VÝSLEDKY

Predajné organizácie a ich manažéri sa často dostávajú do situácií, keď potrebujú veľmi rýchlo zlepšiť celkové výsledky alebo výsledky v určitej oblasti. 

Môže to byť obrat, podiel na trhu, zisk(ovosť) alebo predaj určitých produktov, zvýšenie obratu alebo podielu v určitom segmente zákazníkov, uvedenie nového produktu na trh, získavanie nových klientov určitého typu, zvýšenie ziskovosti predaja kľúčovým zákazníkom, vyššia úspešnosť vo výberových konaniach atď.

V Mercuri International používame v týchto prípadoch efektívny postup s cieľom dosiahnuť očakávané výsledky čo najskôr.

Predajné organizácie a ich manažéri sa často dostávajú do situácií, keď potrebujú veľmi rýchlo zlepšiť celkové výsledky alebo výsledky v určitej oblasti. 

Môže to byť obrat, podiel na trhu, zisk(ovosť) alebo predaj určitých produktov, zvýšenie obratu alebo podielu v určitom segmente zákazníkov, uvedenie nového produktu na trh, získavanie nových klientov určitého typu, zvýšenie ziskovosti predaja kľúčovým zákazníkom, vyššia úspešnosť vo výberových konaniach atď.

V Mercuri International používame v týchto prípadoch efektívny postup s cieľom dosiahnuť očakávané výsledky čo najskôr.

  • Identifikácia skutočného problému
  • Vytvorenie zákazníckeho riešenia
  • Prenos nového riešenia na príslušných pracovníkov
  • Podpora pri implementácii do každodennej praxe
  • Konsolidácii a ukotvenie nového riešenia

Vhodnú metódu a rozsah jednotlivých krokov určujú konzultanti Mercuri International spoločne s kľúčovými pracovníkmi klienta v závislosti od konkrétnej potreby, typu a veľkosti projektu.

V rámci projektov využívame
najmodernejšie postupy a metódy

MI Sales Audit™

Ako zlepšiť celkové fungovanie predajnej organizácie a stanoviť prioritné oblasti pre potrebné zmeny? Sales Audit zhodnotí pripravenosť spoločnosti uspieť v konkurenčnom prostredí a dosahovať stanovené ciele.

Prieskumy a analýzy

Rozhodujete sa na základe faktov alebo pocitov? “Myslíte si” alebo “viete? Prieskumy a analýzy medzi vašimi pracovníkmi i zákazníkmi vám pomôžu robiť správne rozhodnutia.

MI Fitness Day™

MI Fitness Day™ u obchodníkov zopakuje a “osvieži” natrénované predajné zručnosti a poskytne im spätnú väzbu. Manažmentu prinesie lepší obraz o fungovaní obchodníkov v praktických situáciách, ich silných stránkach a potrebách rozvoja.

Konzultácie

Na vrchole je človek často sám – túto situáciu dobre poznajú horolezci aj vrcholoví manažéri.
Majiteľom firiem často chýba vhodný partner na diskusiu a spätnú väzbu, ktorú im podriadení nedajú.

Business simulácie

Rovnako ako letecké spoločnosti pre svojich pilotov, využíva Mercuri International business simulácie pri rozvoji a príprave manažérov a predajcov.

Digitálne formy rozvoja

Digitálne rozvojové cesty sú navrhnuté tak, aby zaujali aj generáciu mileniálov, poskytli nové znalosti, podporili ich ukotvenie, aby pomohli ľuďom uspieť a vychutnať si pozitívnu skúsenosť s učením.