Informácie o programe

Dĺžka programu 2 dni

Nie každá firma chce budovať vlastnú predajnú organizáciu a niektoré vlastnú predajnú sieť kombinujú s predajnými štruktúrami etablovaných partnerov. Cieľom programu je uvedomiť si ciele, priority a motívy podnikania partnerov a správne nastaviť pravidlá fungovania s nimi.

Komu je program určený

Manažéri a predajcovia, zodpovední za dosahovanie predajných výsledkov prostredníctvom obchodných partnerov a distribútorov.

Hlavné prínosy
  • získanie efektívnych nástrojov pre riadenie práce s partnermi
  • vytvorenie štruktúry plánu pre konkrétneho partnera
Štruktúra programu
  • význam a postavenie partnerov v obchodnej stratégii firmy
  • identifikácia a výber partnerov
  • obchodné aspekty spolupráce – pravidlá a podmienky
  • riadenie partnerov a jeho špecifiká
  • „biznis plán“ partnera
  • podpora partnerov
  • plán pre konkrétneho partnera
Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktické tréningy a spätnú väzbu.

Súvisiace tréningy

Key Account Management

Nástroje a metódy, ako plánovať, riadiť a vyhodnocovať prácu so zákazníkmi a distribučnými partnermi, ktorých si “nemôžeme dovoliť stratiť”. 

Finančné znalosti

Porozumieť finančným pojmom a súvislostiam je pre mnohých obchodníkov a manažérov nevyhnutné. Program pre tých, ktorí chcú vniknúť do sveta finančného riadenia firmy.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Nezáväzná  prihláška

Pre tento program ešte nemáme naplánovaný konkrétny termín realizácie.

V prípade záujmu vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a zvoľte si (predbežne) vami preferovaný termín. Budeme vás kontaktovať. V momente, keď určíme konkrétny termín realizácie, prednostne vás – po vašom potvrdení účasti – na tento termín zaradíme.