Informácie o programe

Dĺžka programu 2 dni

Vedieť robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky sa stalo nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať celú skupinu a odovzdať všetkým jej členom potrebné informácie v požadovanej forme často odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Komu je program určený

Manažéri, obchodníci a všetci tí, ktorí chcú zdokonaliť svoje prezentačné schopnosti pri predaji, vedení ľudí a vystupovaní pred skupinou. Ľudia, ktorí robia prezentácie zamerané na predaj myšlienky, produktu alebo služby.

Hlavné prínosy
 • štruktúra a postup pri príprave prezentácie
 • zdokonalenie prezentačných zručností
 • zvýšenie istoty osobného prejavu pri prezentáciách
 • DVD s vlastným záznamom pre ďalšie individuálne využitie
Štruktúra programu
 • čím sa vyznačuje dobrá prezentácia a dobrý rečník
 • práca s trémou pred a počas prezentácie
 • komunikácia počas prezentácie
 • tréning otvorenej reči tela
 • používanie hlasu a výber slov
 • vyvolanie a udržanie pozornosti poslucháčov
 • štruktúra prezentácie
 • gradácia prezentácie
 • príprava prezentácie
 • používanie audiovizuálnych pomôcok
Spôsob vedenia programu

Praktický tréning s využitím videotechniky počas celého programu, individuálne úlohy a prezentácie s intenzívnou spätnou väzbou, diskusia. Každý účastník dostane DVD s vlastným záznamom pre individuálne použitie.

Súvisiace tréningy

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Program je zameraný na to, ako pripraviť prezentáciu v PowerPointe (alebo inom prezentančom nástroji), ktorá upúta, podporí prezentujúceho a predáva obsahom aj vzhľadom.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

* povinný údaj