Úspešné riadenie predaja znamená dosahovať ciele krátkodobo aj dlhodobo.

Riadiť predaj len podľa dosiahnutých výsledkov je ako šoférovať a pozerať sa len do spätného zrkadla.

Profesionálny manažér predaja sa okrem stanovenia výsledkových cieľov pri vedení predajného tímu zameriava predovšetkým na riadenie správnych predajných aktivít, zameraných na správne produkty a realizované u správnych zákazníkov. K tomu je nevyhnutné udržanie a rozvoj potrebných kompetentností u všetkých obchodníkov. 

Kľúčovým predpokladom pre efektívne riadenie predajných aktivít je okrem vhodne zvolených cieľov a jasnej predajnej stratégie a politiky, predovšetkým funkčný systém monitorovania, merania a vyhodnocovania týchto aktivít – ich množstva, zamerania a kvality. Na to slúžia vhodne zvolené štandardy a kľúčové indikátory merania výkonnosti predaja (KPI).

V Mercuri International vám pomôžeme zaviesť alebo vylepšiť systém riadenia predaja, určiť vhodné ukazovatele, vytvoriť potrebné nástroje a naučíme vašich manažérov predaja používať ich.

Úspešné budovanie predajného tímu, výber a “onboarding” nových obchodníkov, efektívne riadenie ich predajných aktivít – množstva, zamerania a kvality – výrazne zvyšuje výkonnosť celého predajného tímu.

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

SÚVISIACE TÉMY

MI Fitness Day™

MI Fitness Day™ je rozvojový projekt, ktorý u skúsených obchodníkov “osvieži” v minulosti natrénované predajné zručnosti. Menej skúseným obchodníkom poskytne doplňujúce informácie a spätnú väzbu na ich predajné zručnosti. Manažmentu dá lepší obraz o fungovaní obchodníkov v praktických situáciách, o ich silných stránkach a potrebách rozvoja.

Digitálne formy rozvoja

Ako zapojiť pracovníkov aktívne do tréningov a rozvoja? Je potrebné presunúť ľudí z „Musím sa učiť“ do „Chcem sa zlepšiť“. Angažovanosť je dôležitou zložkou, ale keďže hovoríme o dospelých, obsah musí byť relevantný pre ich prácu a rozvoj musí byť ľahko dostupný kdekoľvek, kedykoľvek a na viacerých zariadeniach.

Blended Learning

Maximalizujte prínos z peňazí investovaných do rozvoja a absolvujte skutočne profesionálny tréning. Efektivita Blended Learningu spočíva v tom, že pracovníci môžu “informačnú” časť rozvoja absolvovať vopred, v čase a prostredí, ktoré im najviac vyhovuje a v rámci tradičného tréningu sa môžu sústrediť najmä na precvičovanie techník, získanie zručností a výmenu skúseností s konzultantom a s ostatnými účastníkmi.