Informácie o programe

Dĺžka programu 2 x 2 dni

Efektívne plánovanie a systém práce majú pri predaji stále dôležitejšiu úlohu nielen v oblastiach s veľkým podielom opakovaného predaja. Správne aktivity smerované k správnym zákazníkom v správnom čase – to je základ pre využitie ich nákupného potenciálu a pre dosiah nutie stanovených cieľov.

Komu je program určený

Predajcovia a obchodníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a samostatne plánujú svoje aktivity, ktorými majú dosahovať stanovené ciele.

Hlavné prínosy
 • schopnosť plánovať aktivity, systematicky a dlhodobo spolupracovať so zákazníkmi
 • praktické nástroje pre zvýšeniu efektivity pri predaji a riadení vzťahov so zákazníkmi
 • znalosť kľúčových nástrojov potrebných pre riadenie vzťahov s dôležitými zákazníkmi
Štruktúra programu

1. časť

 • zákaznícke plánovanie – predajná platforma
 • analýza predajnej situácie obchodníka
 • plánovanie aktivít pomocou predajnej platformy
 • zákaznícke plánovanie – počítačová simulácia
 • rozhodujúce aspekty ovplyvňujúce predajné výsledky
 • V-A-K plán obchodníka
 • individuálny plán predaja
 • plánovanie výsledkov a aktivít

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť

 • systém práce s dôležitými zákazníkmi – využitie ich potenciálu
 • aplikácia systému na vybraného zákazníka
 • efektívne využitie času predajcu
 • základné pravidlá časového manažmentu
 • systém práce v kancelárii
 • organizácia vlastnej administratívy
 • príprava na rokovanie a následné činnosti
 • informácie o zákazníkovi a práca s CRM
Spôsob vedenia programu

Tréningový program s využitím Blended Learning – kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s dôrazom na praktický tréning, spätnú väzbu a e-moduly po jednotlivých častiach tréningového programu. Súčasťou je počítačová simulácia zákazníckeho plánovania.

Súvisiace tréningy

Profesionálny predaj

Všetky nástroje a postupy pre efektívne vedenie obchodného rozhovoru – od prípravy po jeho úspešné uzatvorenie. Obzvlášť vhodné pre predajcov, ktorí sú zodpovední aj za akvizíciu nových zákazníkov.

Prezentačné technky

Robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky je nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať a odovzdať potrebné informácie v požadovanej forme odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Nezáväzná  prihláška

Pre tento program ešte nemáme naplánovaný konkrétny termín realizácie.

V prípade záujmu vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a zvoľte si (predbežne) vami preferovaný termín. Budeme vás kontaktovať. V momente, keď určíme konkrétny termín realizácie, prednostne vás – po vašom potvrdení účasti – na tento termín zaradíme.