Profesionálny predaj

2+2 dni

Profesionálne vedenie obchodného rokovania, riešenie zložitých situácií, vhodná argumentácia a komunikačný štýl prispôsobený partnerovi – to sú hlavné témy tréningového programu určeného pre všetkých obchodníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojej práci.

Komu je program určený

Obchodníci, predajcovia a pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a akvizícii nových zákazníkov.

Štruktúra programu

1. časť:

 • štruktúra predajného rozhovoru
 • príprava na stretnutie so zákazníkom
 • začatie rozhovoru a pozicioning
 • zisťovanie informácií a riadenie rozhovoru
 • identifikácia potrieb zákazníka
 • prezentácia ponuky a argumentácia
 • nákupné signály a ich zachytenie
 • uzatváracie techniky a uzavretie obchodu

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť:

 • telefonické dohodnutie si stretnutia
 • scenár telefonického rozhovoru
 • prezentácia ceny a vedenie cenových jednaní
 • prekonávanie námietok
 • vytvorenie banky námietok
 • nákupné správanie sa zákazníkov a typológia zákazníkov
 • úvod do predajných techník 3. milénia

Hlavné prínosy

 • zlepšené schopnosti účastníkov úspešne viesť predajný rozhovor
 • uvedomenie si rozhodujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešný predajný rozhovor

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód a s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj
1. časť
30. 05. 2019 - 31. 05. 2019
2. časť
12. 09. 2019 - 13. 09. 2019

Profesionálny predaj
1. časť
14. 10. 2019 - 15. 10. 2019
2. časť
20. 01. 2020 - 21. 01. 2020

Kontaktujte nás