Informácie o programe

Chceli by ste zlepšiť svoju predajnú výkonnosť? Zaujíma vás, ako zlepšiť predajnú úspešnosť a lepšie uspokojiť potreby svojich zákazníkov?
Toto je spôsob, ako zlepšiť vaše základné predajné schopnosti, ktoré sú základom každej úspešnej predajnej konverzácie. Spoznajte všetky kroky procesu predaja a získajte užitočné rady o tom, ako uplatniť príslušné techniky predaja.

Komu je program určený
 • Predajcovia a reprezentanti
 • Špecialisti predaja
 • Account manažéri
 • Vedúci predaja
 • Technici a špecialisti na podporu predaja
Čo je obsahom
 • Zmeranie vašich predajných schopností
 • Príprava na obchodné stretnutie
 • Definovanie potrieb zákazníkov
 • Argumentačná analýza 
 • Prezentácia riešenia
 • Zvládanie námietok
 • Jednanie o cene
 • Uzavretie obchodu
Forma
 • Interaktívne digitálne vzdelávanie
 • Digitálna rozvojová cesta je k dispozícii 3 mesiace
 • Dokumenty na stiahnutie
 • Interaktívne moduly, videá a cvičenia
 • Voliteľné – online koučovacie stretnutie 
 • Certifikát

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje náplň a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám vyskladať digitálnu rozvojovú cestu podľa vašich potrieb.

PODOBNÉ PROGRAMY

How to Become a Better Negotiator

Všetky nástroje a postupy pre úspešné vedenie vyjednávania na rôznych úrovniach, od prípravy, stanovenia si hraníc až po riešenie náročných situácií pri vyjednávaní.

Value Based
Selling

Rozvojová cesta, zameraná na prácu s pridanou hodnotou, ako jej rozumieť a vidieť očami zákazníka, ako ju zákazníkovi úspešne predať a čo všetko tomu predchádza.