Pomôžeme vám zistiť skutočnú situáciu, v ktorej váš tím funguje

Analýza zvykne byť prvým krokom projektu – ale môže byť realizovaná aj samostatne.

Pri práci so zákazníkmi používame širokú škálu analytických nástrojov – prieskumy, barometre, audity, assessment a pod. Ich cieľom je poskytnúť čo najobjektívnejšie informácie o skutočnom stave, možných problémoch alebo príležitostiach a pomôcť manažérom rozhodovať sa na základe merateľných faktov

Analýzy Mercuri International vám môžu pomôcť napríklad

 • porozumieť, prečo vaši zákazníci kupujú (alebo nekupujú) od vás to, čo by ste chceli
 • zistiť, prečo aktivity vašich predajcov neprinášajú očakávané výsledky
 • overiť si, či sú vaši pracovníci schopní realizovať vašu predajnú stratégiu
 • predpovedať, ako úspešní budú vaši manažéri predaja v budúcnosti

Používame praktické nástroje a metódy, vďaka ktorým zistíme fakty, názory a dôležité údaje. Následne to overujeme prostredníctvom osobného kontaktu. Závery a odporúčania vychádzajú z našich dlhoročných skúseností na slovenskom trhu. Spoločne s pracovníkmi zákazníka sme potom schopní vytvoriť praktické a realizovateľné plány, ako zvýšiť výkonnosť a zlepšiť výsledky.

Príklady analýz Mercuri International

 • analýza výkonnosti predaja – Sales Strenght Analysis™
 • analýza postojov a názorov zákazníkov MI-CARE™
 • analýza kľúčových predajných situácií 
 • Mystery Shopping
 • assessment a development centrá
 • analýza rozvojových potrieb pracovníkov 
 • analýza postojov a názorov pracovníkov MI-PARE™
 • implementačný barometer

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC