DIGITÁLNE PROGRAMY

v anglickom jazyku
MI Essential Selling Skills

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...

Ako získavať veľké zákazky
How to Became a Better Negotiator

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...

Od príležitosti k objednávke
Value Based Selling

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...

Remote Selling

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...

Remote Leadership

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...

DIGITÁLNE PROGRAMY

v českom jazyku
MI Essential Selling Skills

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...

Remote Selling

CHCEM VEDIEŤ VIAC ...