Implementačné koučovanie môže podstatne prispieť k zvýšeniu výkonu vašich pracovníkov

Koučovanie používame predovšetkým pre:

  • rozvoj schopností lepšie zvládať určitú kľúčovú činnosť
  • podporu pri úspešnej realizácii aktuálneho kľúčového projektu
  • implementáciu na tréningu získaných vedomostí, zručností a nástrojov do každodennej praxe
  • systematický cielený rozvoj zameraný na viac oblastí alebo výkon funkcie, prípadne zmenu celkového prístupu a pod.

Koučujeme

  • vrcholových manažérov
  • manažérov predajných organizácií
  • key account manažérov
  • obchodníkov, predajcov a pracovníkov podpory predaja

Cieľom rozvojového individuálneho koučovania manažéra alebo obchodníka je okrem rozvoja v špecifických oblastiach najmä zvýšenie motivácie a kreatívneho myslenia. V prípade koučovania zameraného na implementáciu je hlavným cieľom používania nových postupov a nástrojov. U výsledkovo orientovaných projektov ide predovšetkým o dosiahnutie plánovaných predajných výsledkov.

CHCETE VEDIEŤ VIAC
O KOUČOVANÍ ?