Informácie o programe

Dĺžka programu 2 dni

Dôkladná analýza potrieb a tvorba optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom sú základom úspechu u zákazníkov, ktorí sú neistí dôverujú predajcovi. Cieľom programu je poskytnúť nástroje na identifikáciu predajných situácií pre expertný predaj a postupy, ako analyzovať situáciu a rozhodovací proces u zákazníka a vytvoriť optimálne riešenia.

Komu je program určený

Obchodníci a predajcovia riešení, key account manažéri a ostatní pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a vytvárajú zákaznícke riešenia.

Hlavné prínosy
  • schopnosť používať expertný predaj vo vhodných situáciách
  • získanie zručností pre analýzu situácie, popísanie potrieb a návrh najvhodnejšieho riešenia
Štruktúra programu
  • predajné prístupy v rôznych predajných situáciách
  • technika FNZA – analýza situácie a potrieb zákazníka
  • tvorba optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom
  • prezentácia riešenia a prispôsobenie sa
  • rozhodovaciemu procesu
    použitie expertného predaja v praxi
Spôsob vedenia programu

Tréningový program je realizovaný ako kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Nezáväzná  prihláška

Pre tento program ešte nemáme naplánovaný konkrétny termín realizácie.

V prípade záujmu vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a zvoľte si (predbežne) vami preferovaný termín. Budeme vás kontaktovať. V momente, keď určíme konkrétny termín realizácie, prednostne vás – po vašom potvrdení účasti – na tento termín zaradíme.