MI Personnel Attitude Research & Evaluation™
Nástroj na meranie úrovne prístupu a odhodlania vašich spolupracovníkov

Sú vaši spolupracovníci skutočne odhodlaní podporovať váš firemný úspech?
 
Úspech každej stratégie závisí vo veľkej miere od prístupu a odhodlania ľudí, ktorí ju realizujú. Príčina je jednoduchá. Aj tie najlepšie mozgy sveta sú pre firmu málo prínosné, ak nemajú dostatočnú motiváciu a chuť pracovať pre úspech firmy. Preto je potrebné, aby všetci jednotlivci boli odhodlaní dosahovať firemné ciele.
 
Manažéri, ktorí chcú efektívne riadiť  svoje organizácie, potrebujú s odhodlaním svojich kolegov aktívne pracovať. Rozhodnutia, ktoré pri tom robia, musia byť založené na faktoch, ktoré “vedia” – nie na pocitoch a domnienkach.  
 
MI-PARE™ je nástroj na meranie úrovne prístupu a odhodlania vašich ľudí s cieľom následne zvýšiť ich motiváciu a záujem podporovať firemnú stratégiu.
 

MI-PARE™ pomôže odpovedať na nasledovné oblasti:

 • Ako ľudia vnímajú ciele organizácie?
 • Aká je úroveň spolupráce vo vnútri oddelení a medzi nimi?
 • Ako je využitá kapacita vašich pracovníkov?
 • Ako pracovníci vnímajú svojich nadriadených?
 • Čo by chceli ovplyvniť a zmeniť?
 • Aké sú skutočné pracovné podmienky?
 • Kde sú rezervy a čo je možné zefektívniť?
 

Ako MI-PARE™ prebieha?

Analýza MI-PARE™ sa prispôsobuje organizačnej štruktúre a povahe vašej spoločnosti. Počty a typy otázok dotazníka sú flexibilné, takže dotazník je “ušitý na mieru” presne podľa potrieb vašej spoločnosti.
 
Názory a postoje vašich spolupracovníkov môžu byť rozdelené na nasledujúce kľúčové oblasti:
 • vlastná pracovná situácia
 • priamy nadriadený
 • pracovná skupina a vzťahy s inými skupinami
 • celkové vnímanie spoločnosti a jej fungovania
 
MI-PARE zistí anonymnou formou postoje a názory jednotlivcov zo všetkých oddelení, týkajúceho sa vedúceho daného oddelenia i vrcholového vedenia firmy.  Okrem toho – a v tom je unikátny – tiež dáva tiež obraz o tom, ktoré oblasti považujú ľudia za veľmi dôležité a ktoré za menej podstatné,  čo umožní pripraviť a implementovať efektívne opatrenia a zmeny.
 
Skúsenosti Mercuri International s plánovaním a implementáciou analýz MI-PARE sú zárukou hladkého priebehu celého projektu. Výsledná správa a odporúčania  poskytnú prehľad o veciach, ktoré sú pre vašich spolupracovníkov dôležité, čo vám uľahčí spraviť správne rozhodnutia pre lepšie dosahovanie cieľov a napĺňanie stratégií.
 
 
 

MI-PARE™ je efektívny zamestnanecký prieskum so silným vplyvom na vašu organizáciu.

 
Dozviete sa, čo si vaši pracovníci o firme skutočne myslia, ako sú spokojní s prácou a s podmienkami a čo by bolo vhodné zmeniť, aby sa zvýšilo ich odhodlanie. Umožní vám to efektívne využívať ich potenciál a premeniť ich vedomosti a zručnosti na firemné výsledky.
 
Dostanete jasné a konkrétne odporúčania – čo, prečo, ako a v akom poradí treba urobiť. Zavedením týchto odporúčaní do praxe zabezpečíte aby analýza neostala len obyčajným  zberom informácií, ale stala sa kvalitným podkladom pre zlepšenie prístupu vašich ľudí k plneniu firemných trhových stratégií.
 

MI-PARE™ vám pomôže zrealizovať opatrenia pre zlepšenie firemnej kultúry a odhodlania spolupracovníkov.

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC