Informácie o programe

Dĺžka programu  2 dni

Úspešný marketing znamená mať správny produkt na správnom mieste v pravý čas a istotu, že zákazník je o produkte informovaný. Najmä v B2B marketingu je toto častým problémom. Cieľom programu je zlepšiť efektivitu práce marketingového manažmentu a tiež ich schopnosť zmerať efektivitu marketingových aktivít.

Komu je program určený

Marketingoví manažéri, produktoví manažéri a pracovníci zodpovední za prípravu marketingového plánu, jeho komunikovanie a realizáciu.

Hlavné prínosy
 • jasná štruktúra marketingového plánu
 • zvýšenie účinnosti marketingových aktivít v B2B a B2C
 • nástroje na meranie ich efektivity
Štruktúra programu
 • štruktúra marketingového plánu
 • zákaznícke správanie sa a nákupný proces
 • informácie o zákazníkoch (B2B a B2C)
 • rôzne typy stratégií pre dosiahnutie cieľov
 • stratégia koncentrovaného úsilia
 • segmentácia a poziciovanie
 • komunikačné kanály
 • využitie sociálnych sietí
 • vnútorný komunikačný plán
Spôsob vedenia programu

Interaktívny tréningový program pozostáva z prednášky, diskusie, analýzy individuálnych a skupinových úloh a prípadových štúdií s aktívnym prístupom účastníka s dôrazom na spätnú väzbu. V priebehu programu si každý účastník v spolupráci s vedúcim programu spracuje základ marketingového plánu pre svoju firmu alebo oddelenie.

Súvisiace tréningy

Prezentačné techniky

Robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky je nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať a odovzdať potrebné informácie v požadovanej forme odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Nezabudnuteľná predajná prezentácia

Program je zameraný na to, ako pripraviť prezentáciu v PowerPointe (alebo inom prezentančom nástroji), ktorá upúta, podporí prezentujúceho a predáva obsahom aj vzhľadom.

Projektový management

Uvádzanie nových produktov, organizačné zmeny, zmeny stratégie a iné situácie často vyžadujú projektový prístup. Nástroje a zručnosti pre efektívne plánovanie a realizáciu a vyhodnocovanie projektov, umožnia výrazne zvýšiť úspešnosť realizovaných projektov.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

* povinný údaj