Project Management

2 dni

Uvádzanie nových produktov, organizačné zmeny, zmeny stratégie a ďalšie zmeny si vyžadujú projektový prístup. Rozvojový program vás vybaví nástrojmi a zručnosťami pre efektívne plánovanie a realizáciu projektov. Výrazne vám umožní zvýšiť úspešnosť realizácie projektov.

Komu je program určený

Vedúci interných a externých projektov v organizácii (napr. zákaznícke realizačné projekty, marketingové kampane, projekty zmeny stratégie, organizačné zmeny a pod.).

Štruktúra programu

 • Project Management – celkový rámec
 • organizačná štruktúra projektu
 • líniová vs. projektová organizácia
 • MIPROMS – Mercuri International Project Management System
 • vstupný plán, zadanie projektu
 • podrobný plán projektu
 • nástroje pre plánovanie projektu
 • komunikácia – súčasť plánu projektu
 • riadenie zmien v projekte
 • projektová dokumentácia
 • budovanie projektovej kultúry
 • systém riadenia dokumentov

Hlavné prínosy

 • kľúčové nástroje potrebné pre úspešné riadenie projektu
 • schopnosť pripraviť realistický plán projektu
 • zvýšenie úspešnosti projektov

Spôsob vedenia programu

Individuálna príprava a intenzívny trojdňový trénin gový program. Kombinácia tréningu, prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, analýz a prípadových štúdií.

Najbližšie termíny

Project Management
30. 05. 2019 - 31. 05. 2019

Project Management
11. 11. 2019 - 12. 11. 2019

Kontaktujte nás