PÚTAVÁ DIGITÁLNA SKÚSENOSŤ

Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes čelíme, je zapojiť pracovníkov aktívne do tréningov a rozvoja.  Je potrebné presunúť ľudí z „Musím sa učiť“ do „Chcem sa zlepšiť“. Angažovanosť je dôležitou zložkou, ale keďže hovoríme o dospelých, obsah musí byť relevantný pre ich prácu a rozvoj musí byť ľahko dostupný kdekoľvek, kedykoľvek a na viacerých zariadeniach (ATAWADAC).

Nielen pre obdobie “lockdown” Mercuri International pripravila niekoľko hotových rozvojových ciest – ucelených balíkov na seba nadväzujúcich e-modulov, kvízov, videí a záverečnej certifikácie, zameraných na rozvoj obchodníkov.

Od inšpirácie k hodnoteniu

Digitálne rozvojové cesty sú navrhnuté tak, aby zaujali účastníka, poskytli nové znalosti, podporili ich ukotvenie, aby pomohli ľuďom uspieť a vychutnať si pozitívnu skúsenosť s učením.
Naše riešenia digitálneho vzdelávania, od jednotlivých on-line modulov po komplexné rozvojové cesty, spájajú vyváženú kombináciu prvkov a formátov s cieľom:

    • Inšpirovať účastníkov
    • Umožniť im zlepšiť svoje zručnosti
    • Pomôcť ukotviť znalosti
    • Podporiť praktickú aplikáciu
    • Zhodnotiť a zmerať výsledok

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC