Mercuri International Slovakia

Oblasti našej špecializácie

Oblasti našej špecializácie

Verejné programy

Verejné programy

Rozvoj na mieru

Rozvoj na mieru

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie

Kontakt

Kontakt

Mercuri International

Mercuri International

Metódy a nástroje

Metódy a nástroje

Najbližšie termíny

Sales Management Academy
1. časť
18. 03. 2019 - 19. 03. 2019
2. časť
13. 06. 2019 - 14. 06. 2019
3. časť
12. 09. 2019 - 13. 09. 2019
4. časť
05. 12. 2019 - 06. 12. 2019
5. časť
09. 03. 2020 - 10. 03. 2020

Vedenie a riadenie pracovníkov
1. časť
18. 03. 2019 - 19. 03. 2019
2. časť
24. 06. 2019 - 25. 06. 2019
3. časť
09. 09. 2019 - 10. 09. 2019

Prezentačné techniky
25. 03. 2019 - 26. 03. 2019

Diferencovaný predaj
26. 03. 2019 - 26. 03. 2019

Vyjednávacie techniky
1. časť
11. 04. 2019 - 12. 04. 2019
2. časť
13. 06. 2019 - 14. 06. 2019

Kontaktujte nás