DOKONALOSŤ V PREDAJI

Zvyšovaním kvality predajných procesov a rozvojom predajných zručností pomáhame predajným organizáciam dosahovať trvalo udržateľný rast.

Stratégia predaja

Čo predávať?
Komu predávať?
Ako predávať?

Základné otázky, na ktoré musí poznať odpoveď každý manažér a majiteľ firmy

Predajné procesy

Ako získať zákazníkov?
Ako si ich udržať?
Ako predaj navýšiť a rozšíriť spoluprácu?
Ako uviesť na trh nové produkty?

Základné predajné procesy, ktoré je možná vždy vylepšiť

Riadenie predaja


“Úspešný manažér dosahuje výsledky prostredníctvom ľudí”.

V predaji to platí dvojnásobne.
Ale ako to robiť čo najlepšie?

NÁŠ CIEĽ

Našim cieľom je posilňovať trvalo udržateľný rozvoj firiem prostredníctvom zlepšovania efektivity predajných procesov a zvyšovania úrovne znalostí a zručností manažmentu a predajcov.

PREČO MERCURI

Pomáhame porozumieť

V procese zmeny je dôležité poznať svoj súčasný stav, motivovať ľudí k zmene a pochopiť jej prínosy - uvedomiť si PREČO. Aby sme podporili túžbu dosiahnuť ďalšiu úroveň, používame analytické nástroje, hodnotenia a porovnanie s trhovými lídrami.

Poskytujeme znalosti a nástroje

Keď si ľudia uvedomia očakávanú zmenu, musia vedieť, ČO sú hlavné rezervy v kompetentnosti a aké nové znalosti a zručnosti potrebujú získať pre ich zlepšenie.

Rozvíjame zručnosti

Akonáhle dôjde k akceptácii rozvojových potrieb, ľudia musia vidieť, AKO tieto zručnosti v praxi zlepšiť. Tam, kde je potrebné, prichádza tréning: čo robiť ináč a ako - prostredníctvom modelových situácií, prípadových štúdií a praktického tréningu.

Pomôžeme vám uspieť

Pre ukotvenie nového správania je dôležité zdôrazniť progres a osláviť úspech. V tejto fáze zohrávajú rozhodujúcu úlohu manažéri, ktorí dávajú spätnú väzbu, podporujú implementačné aktivity a trvale posúvajú ľudí ďalej.

KTO SME A AKÚ
HODNOTU PRINÁŠAME

Sme odborníci na zvyšovanie výkonnosti predaja, ktorí pomáhajú dosiahnuť dokonalosť v predaji prostredníctvom rozvoja ľudí a procesov. Ponúkame na mieru pripravené riešenia, aby sme zvýšili predajné výsledky a dosiahli dokonalosť v predaja u našich klientov.

SME VAŠIM PROFESIONÁLNYM PARTNEROM

Naše skúsenosti a špecializácia na oblasť predaja nám umožnili byť preferovaným a stabilným partnerom v rozvoji predaja a riadenia predaja pre viac ako 800 spoločností na Slovensku.

Key Account Management

Programy na mieru

Poskytujeme inovatívne riešenia a postupy šité na mieru, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť zlepšenie výkonnosti vašej spoločnosti.

Young businesswoman giving presentation on future plans to her colleagues at office

Verejné rozvojové programy

Verejné programy Mercuri International Business School™ predstavujú jedinečnú možnosť rozvoja predajcov a obchodného manažmentu.

Businessman using a digital tablet to discuss information with senior leadership in a meeting. Business partners discussing plans. Mature boss and young business man working together in office.

Implementačné koučovanie

Cieľom individuálneho koučovania manažéra alebo obchodníka je najmä zvýšenie motivácie a kreatívneho myslenia.

Globálne know-how a lokálne znalosti

NAŠA PRÁCA

Vytváranie rastu na globálnej úrovni si vyžaduje viac než len dobré úmysly. Vyžaduje si to schopnosť neustále sa prispôsobovať a učiť sa nové zručnosti. Znamená to tiež prevziať nové zodpovednosti pri práci so zákazníkmi s cieľom získať a udržať ich lojalitu. S nami ako vašim partnerom získajú vaše obchodné jednotky potrebné kompetentnosti, aby boli vaše medzinárodné stratégie úspešné.