Mercuri International Slovakia

Oblasti našej špecializácie

Oblasti našej špecializácie

Verejné programy

Verejné programy

Rozvoj na mieru

Rozvoj na mieru

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie

Kontakt

Kontakt

Mercuri International

Mercuri International

Metódy a nástroje

Metódy a nástroje

Najbližšie termíny

Koučing pre manažérov
01. 04. 2020 - 02. 04. 2020

Profesionálny systém práce
1. časť
06. 04. 2020 - 07. 04. 2020
2. časť
11. 06. 2020 - 12. 06. 2020

Vyjednávacie techniky
1. časť
16. 04. 2020 - 17. 04. 2020
2. časť
15. 06. 2020 - 16. 06. 2020

Riadenie predaja cez partnerov
23. 04. 2020 - 24. 04. 2020

Efektívny marketing
23. 04. 2020 - 24. 04. 2020

Kontaktujte nás