Články

Ako získavať veľké zákazky?

Ako získavať veľké zákazky?

Je predaj iba o cene alebo nie je?

Je predaj iba o cene alebo nie je?

Ako úspešne využívate vaše obchodné príležitosti?

Ako úspešne využívate vaše obchodné príležitosti?

Predaj v treťom tisícročí

Predaj v treťom tisícročí

Ako úspešne rozširovať obchodný tím?

Ako úspešne rozširovať obchodný tím?

Aj váš predajný tím môže dosahovať ešte lepšie predajné výsledky

Aj váš predajný tím môže dosahovať ešte lepšie predajné výsledky

Spôsoby nakupovania sa menia, preto sa musí zmeniť aj predaj

Spôsoby nakupovania sa menia, preto sa musí zmeniť aj predaj

Najbližšie termíny

Profesionálny predaj
1. časť
14. 10. 2019 - 15. 10. 2019
2. časť
20. 01. 2020 - 21. 01. 2020

Efektívny marketing
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019

Vedenie a riadenie pracovníkov
1. časť
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019
2. časť
16. 01. 2020 - 17. 01. 2020
3. časť
16. 04. 2020 - 17. 04. 2020

Koučing pre manažérov
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Prezentačné techniky
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Kontaktujte nás