Články

Ako získavať veľké zákazky?

Ako získavať veľké zákazky?

Je predaj iba o cene alebo nie je?

Je predaj iba o cene alebo nie je?

Ako úspešne využívate vaše obchodné príležitosti?

Ako úspešne využívate vaše obchodné príležitosti?

Predaj v treťom tisícročí

Predaj v treťom tisícročí

Ako úspešne rozširovať obchodný tím?

Ako úspešne rozširovať obchodný tím?

Aj váš predajný tím môže dosahovať ešte lepšie predajné výsledky

Aj váš predajný tím môže dosahovať ešte lepšie predajné výsledky

Spôsoby nakupovania sa menia, preto sa musí zmeniť aj predaj

Spôsoby nakupovania sa menia, preto sa musí zmeniť aj predaj

Najbližšie termíny

Kontaktujte nás