Informácie o programe

Dĺžka programu 3 častí po 2 dni

Vedenie a riadenie ľudí patrí k základným manažérskym zručnostiam. Prieskumy potvrdzujú zostrujúcu sa konkurenciu pri získavaní špičkových zamestnancov a rastúce problémy, ako si týchto ľudí udržať. Cieľom rozvojového programu je zdokonaliť systém vedenia a riadenia pracovníkov a pomôcť vytvoriť základy profesionálneho manažérskeho systému práce.

Komu je program určený

Riaditelia, marketingoví, výrobní, finanční manažéri a ostatní vedúci pracovníci, ktorí vedú a riadia neobchodný personál a rôzne skupiny pracovníkov (okrem predajcov).

Hlavné prínosy
 • zdokonalený systém riadenia pracovníkov alebo tímu
 • praktické nástroje a metódy pre efektívne vedenie ľudí
 • zlepšené individuálne schopnosti manažérov potrebné pre efektívne riadenie
Štruktúra programu

1. časť

 • úloha manažéra pri riadení tímu
 • systém riadenia pomocou cieľov
 • štýly vedenia pracovníkov
 • individuálne hodnotiace rozhovory s pracovníkmi

2. časť

 • efektívna komunikácia pri vedení pracovníkov
 • koučovanie a dávanie spätnej väzby
 • systém, príprava a vedenie porád
 • motivácia pracovníkov

3. časť

 • systém pre výber pracovníkov
 • vedenie prijímacích rozhovorov
 • nástupné plány
 • rozvoj pracovníkov
 • ukončenie spolupráce s pracovníkom
Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a vlastných analýz.

Súvisiace tréningy

Pokročilé manažérske zručnosti

Ďalšie nástroje pre vedenie pracovníkov v rôznych situáciách, manažérske stanovovanie priorít, rozhodovanie a delegovanie.

Koučing pre manažérov

Koučing ako nástroj pre rozvoj podriadených. Rôzne metódy a techniky koučovania a možnosť vyskúšať si problémové situácie.

Riešenie na mieru

Ak vám úplne nevyhovuje termín a obsah programu nezodpovedá presne tomu čo hľadáte, máme možnosť vám prispôsobiť program podľa vašich potrieb.

Záväzná  prihláška

Ďakujeme vám že ste prejavili záujem o tréning.
Prosím vyplňte túto záväznu prihlášku. Naši pracovníci vás budú kontaktovať.

1. časť:    10. - 11. jún 2024
2. časť:    5. - 6. september 2024
3. časť:    3. - 4. december 2024