Koučing pre manažérov

2 dni

Koučing je dnes stabilnou súčasťou práce každého moderného manažéra. Pre jeho maximálnu efektivitu je výhodné spoznať rôzne metódy a techniky koučovania a vyskúšať („natrénovať“) si problémové situácie na rozvojovom programe.

Komu je program určený

Vedúci predaja, oblastní manažéri na rôznych úrovniach, interní tréneri a „mentori“, koučovia a ďalší pracovníci zodpovední za rozvoj pracovníkov a výsledky.

Štruktúra programu

 • význam a postavenie koučingu
 • situácie pre úspešné koučovanie
 • technika kladenia otázok
 • GROW technika koučovania
 • koučovací kompas v procese učenia
 • použitie koučingu v praxi
 • náročné situácie pri koučovaní
 • vedenie kritického rozhovoru

Hlavné prínosy

 • prehľad o metódach, nástrojoch a postupoch efektívneho koučovania
 • schopnosť viesť, rozvíjať a koučovať svojich spolupracovníkov
 • nástroje pre praktické použitie koučovania ako rozvojovej metódy

Spôsob vedenia programu

Kombinácia tréningu, prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a hier s využitím moderných tréningových pomôcok a metód s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Koučing pre manažérov
29. 04. 2019 - 30. 04. 2019

Koučing pre manažérov
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Kontaktujte nás