Mercuri International

je lídrom v oblasti zlepšovania predajného výkonu, optimalizácie predajných procesov, zlepšovania systému riadenia predaja a rozvoja predajných postupov a techník.

Už takmer 60 rokov pomáhame firmám v rôznych odvetviach, od automobiliek cez farmáciu, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, priemysel, služby, až po IT a telekomunikačné a finančné spoločnosti.

NAŠA VÍZIA

Byť vedúcou globálnou spoločnosťou, ktorá pomáha svojim zákazníkom dosahovať výnimočnosť v predaji.

NAŠE POSLANIE

Optimalizáciou predajných procesov, zlepšovaním predajnej organizácie a rozvojom manažérov a pracovníkov predaja zlepšujeme predajnú výkonnosť našich zákazníkov.

NAŠA HISTÓRIA

Spoločnosť Mercuri International založili v šesťdesiatych rokoch minulého storočia dvaja švédski podnikatelia Curt Abrahamson a Heinz Goldman. Ich cieľom bolo pomáhať firmám úspešne realizovať svoje obchodné stratégie.

Inovatívne postupy, zamerané na dosahovanie výsledkov, umožnili spolčonosti vyrásť z škandinávskej firmy na globálneho lídra v oblasti „sales performance consulting“. Tento úspech by nebol možný bez profesionálnych konzultantov, jedinečného know-how a silných firemných hodnôt.

Naša úspešnosť vychádza z veľmi úzkej spolupráce s našimi zákazníkmi a maximálnej orientácie na zlepšenie ich postavenia na trhu. Od roku 1997 je spoločnosť vlastnená investičnou spoločnosťou BURE.

Na slovensku pôsobí Mercuri International od roku 1995, dnes ako lokálna franšíza. Počas svojej existencie sme pomohli vybudovať predajnú organizáciu alebo zlepšiť predajné postupy a metódy stovkám firiem – od lokálnych podnikateľov až po pobočky globálnych spoločností.

Výsledkom spolupráce je lepšia efektivita ich predaja, profesionálne fungovanie obchodného manažmentu, úspešnejší obchodníci a najmä trvalé dobré výsledky.

NAŠE HODNOTY

Ako medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby zákazníkom v rôznych kultúrach a krajinách, Mercuri International stavia na spoločných hodnotách, ktoré ovplyvňujú naše správanie sa a konanie.
 

Naše hodnoty

  • Result Focus – zameranie sa na výsledky zákazníkov
  • Excellence in sales – výnimočnosť v oblasti predaja
  • Ability to Change – schopnosť dosiahnuť zmenu, u seba aj u našich zákazníkov
  • Collaboration – spolupráca
  • Honesty and Integrity – čestnosť a bezúhonnosť
Snažíme sa konať v súlade s hodnotami REACH, interne i pri spolupráci s našími partnermi.