Prezentačné techniky

2 dni

Vedieť robiť účinné prezentácie firmy, výrobku alebo myšlienky sa stalo nevyhnutnosťou. Schopnosť zaujať celú skupinu a odovzdať všetkým jej členom potrebné informácie v požadovanej forme často odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

Komu je program určený

Manažéri, obchodníci a všetci tí, ktorí chcú zdokonaliť svoje prezentačné schopnosti pri predaji, vedení ľudí a vystupovaní pred skupinou. Ľudia, ktorí robia prezentácie zamerané na predaj myšlienky, produktu alebo služby.

Štruktúra programu

 • čím sa vyznačuje dobrá prezentácia a dobrý rečník
 • práca s trémou pred a počas prezentácie
 • komunikácia počas prezentácie
 • tréning otvorenej reči tela
 • používanie hlasu a výber slov
 • vyvolanie a udržanie pozornosti poslucháčov
 • štruktúra prezentácie
 • gradácia prezentácie
 • príprava prezentácie
 • používanie audiovizuálnych pomôcok

Hlavné prínosy

 • štruktúra a postup pri príprave prezentácie
 • zdokonalenie prezentačných zručností
 • zvýšenie istoty osobného prejavu pri prezentáciách
 • DVD s vlastným záznamom pre ďalšie individuálne využitie

Spôsob vedenia programu

Praktický tréning s využitím videotechniky počas celého programu, individuálne úlohy a prezentácie s intenzívnou spätnou väzbou, diskusia. Každý účastník dostane DVD s vlastným záznamom pre individuálne použitie.

Najbližšie termíny

Prezentačné techniky
17. 06. 2019 - 18. 06. 2019

Prezentačné techniky
21. 10. 2019 - 22. 10. 2019

Kontaktujte nás