Profesionálny systém práce

2+2 dni

Efektívne plánovanie a systém práce majú pri predaji stále dôležitejšiu úlohu nielen v oblastiach s veľkým podielom opakovaného predaja. Správne aktivity smerované k správnym zákazníkom v správnom čase – to je základ pre využitie ich nákupného potenciálu a pre dosiah nutie stanovených cieľov.

Komu je program určený

Predajcovia a obchodníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a samostatne plánujú svoje aktivity, ktorými majú dosahovať stanovené ciele.

Štruktúra programu

1. časť:

 • zákaznícke plánovanie – predajná platforma
 • analýza predajnej situácie obchodníka
 • plánovanie aktivít pomocou predajnej platformy
 • zákaznícke plánovanie – počítačová simulácia
 • rozhodujúce aspekty ovplyvňujúce predajné výsledky
 • V-A-K plán obchodníka
 • individuálny plán predaja
 • plánovanie výsledkov a aktivít

Praktické úlohy na spracovanie medzi časťami.

2. časť:

 • systém práce s dôležitými zákazníkmi – využitie ich potenciálu
 • aplikácia systému na vybraného zákazníka
 • efektívne využitie času predajcu
 • základné pravidlá časového manažmentu
 • systém práce v kancelárii
 • organizácia vlastnej administratívy
 • príprava na rokovanie a následné činnosti
 • informácie o zákazníkovi a práca s CRM

Hlavné prínosy

 • schopnosť plánovať aktivity, systematicky a dlhodobo spolupracovať so zákazníkmi
 • praktické nástroje pre zvýšeniu efektivity pri predaji a riadení vzťahov so zákazníkmi
 • znalosť kľúčových nástrojov potrebných pre riadenie vzťahov s dôležitými zákazníkmi

Spôsob vedenia programu

Tréningový program s využitím Blended Learning – kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s dôrazom na praktický tréning, spätnú väzbu a e-moduly po jednotlivých častiach tréningového programu. Súčasťou je počítačová simulácia zákazníckeho plánovania.

Najbližšie termíny

Profesionálny systém práce
1. časť
06. 04. 2020 - 07. 04. 2020
2. časť
11. 06. 2020 - 12. 06. 2020

Profesionálny systém práce
1. časť
19. 10. 2020 - 20. 10. 2020
2. časť
25. 01. 2021 - 26. 01. 2021

Kontaktujte nás