Vedenie a riadenie pracovníkov

3×2 dni

Vedenie a riadenie ľudí patrí k základným manažérskym zručnostiam. Prieskumy potvrdzujú zostrujúcu sa konkurenciu pri získavaní špičkových zamestnancov a rastúce problémy, ako si týchto ľudí udržať. Cieľom rozvojového programu je zdokonaliť systém vedenia a riadenia pracovníkov a pomôcť vytvoriť základy profesionálneho manažérskeho systému práce.

Komu je program určený

Riaditelia, marketingoví, výrobní, finanční manažéri a ostatní vedúci pracovníci, ktorí vedú a riadia neobchodný personál a rôzne skupiny pracovníkov (okrem predajcov).

Štruktúra programu

1. časť:

 • úloha manažéra pri riadení tímu
 • systém riadenia pomocou cieľov
 • štýly vedenia pracovníkov
 • individuálne hodnotiace rozhovory s pracovníkmi

2. časť:

 • efektívna komunikácia pri vedení pracovníkov
 • koučovanie a dávanie spätnej väzby
 • systém, príprava a vedenie porád
 • motivácia pracovníkov

3. časť:

 • systém pre výber pracovníkov
 • vedenie prijímacích rozhovorov
 • nástupné plány
 • rozvoj pracovníkov
 • ukončenie spolupráce s pracovníkom

Hlavné prínosy

 • zdokonalený systém riadenia pracovníkov alebo tímu
 • praktické nástroje a metódy pre efektívne vedenie ľudí
 • zlepšené individuálne schopnosti manažérov potrebné pre efektívne riadenie

Spôsob vedenia programu

Kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce, prípadových štúdií a vlastných analýz.

Najbližšie termíny

Vedenie a riadenie pracovníkov
1. časť
17. 10. 2019 - 18. 10. 2019
2. časť
16. 01. 2020 - 17. 01. 2020
3. časť
16. 04. 2020 - 17. 04. 2020

Kontaktujte nás