Virtuálny tréning je niečo iné ako webinár

  Hovoríte k online publiku alebo s online publikom? Treba uznať, že webináre sú v dnešnej dobe veľmi dobrým nástrojom. Ak chcete priamo oznámiť komplikovanú informáciu, ťažko nájdete niečo lepšie ako kombináciu hlasovej a vizuálnej správy. Veľa štúdií preukázalo, že mozog poslucháčov spracováva informácie v závislosti na tom, či je stimulovaný vizuálne alebo sluchovo –…