Hybridný predaj – výstupy z prieskumu

Rok 2020 zmenil veľa v správaní sa firiem aj ich zákazníkov. Súčasná situácia, vyplývajúca z obmedzení kontaktov, významne ovplyvňuje aj fungovanie predajných organizácií. Pandémia Covid-19 podľa niektorých analýz urýchlila proces digitalizácie v niektorých oblastiach až desaťnásobne. Virtuálna komunikácia vnútri tímov sa stala štandardom, obmedzilo sa cestovanie a náklady sním spojené, obchodníci fungujú na  “home office” a so…