Spôsoby nakupovania sa menia, preto sa musí zmeniť aj predaj

Predaj musíme neustále adaptovať na nové situácie Nové technológie a s nimi spojená dostupnosť informácií zásadne menia spôsob nakupovania. Kupujúci na rozdiel od minulosti absolvuje prvý krok svojej nákupnej cesty sám, resp. so svojím počítačom alebo mobilom. Predávajúci, ktorý sa spolieha len na osobné stretnutie, má preto stále menšiu šancu ovplyvniť kupujúceho v čase, keď…