Aj váš predajný tím môže dosahovať lepšie výsledky

Dobré predajné čísla sú výsledkom viacerých správne spolupracujúcich faktorov Prakticky všetky prieskumy, analýzy, audity a “assessment centrá” poukazujú na značný priestor pre zvýšenie výkonnosti predajných tímov a jednotlivých obchodníkov. Aj tie najlepšie tímy sa pomyselnému “sales excellence” iba približujú. Rozdiely v dosahovaní výsledkov medzi pobočkami alebo medzi obchodníkmi z rovnakej spoločnosti, ktoré fungujú v porovnateľných…