Diferencovaný predaj

1 deň

Obchodníci aj ich manažéri vedia, že vzťahy sú v biznise veľmi dôležité – nie je možné predávať ľuďom, s ktorými máme zlé vzťahy. Napriek tomu sa často stáva, že vzťahy so zákazníkom sú veľmi dobré, ale zákazník nekupuje, resp. kupuje podstatne menej ako je jeho potenciál, prípadne nechce akceptovať návrh iného, často lacnejšieho alebo efektívnejšieho riešenia. Vtedy je potrebné zmeniť uhol pohľadu a zvoliť prístup, ktorý je lepšie prispôsobený danej predajnej situácii.

Komu je program určený

Manažéri predaja, obchodní riaditelia a ďalší vedúci pracovníci predaja a marketingu.

Štruktúra programu

  • predajné trendy
  • predajné situácie a ich rozpoznávanie
  • diferencovaný predaj
  • štýly predaja prispôsobené predajnej situácii
  • aplikácia diferencovaného predaja v podmienkach vlastnej firmy

Hlavné prínosy

  • účinný koncept pre predaj v rôznych situáciách
  • porozumenie rozvojovým potriebám jednotlivcov, resp. tímov z hľadiska diferencovaného predaja

Spôsob vedenia programu

Interaktívny seminár – kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych analýz, skupinových úloh s využitím moderných tréningových metód a prístup k e-learningovému modulu po seminári.

Najbližšie termíny

Diferencovaný predaj
17. 06. 2020 - 17. 06. 2020

Diferencovaný predaj
04. 11. 2020 - 04. 11. 2020

Kontaktujte nás