Vzťahový predaj

2 dni

Aj lojálni zákazníci, ktorí od nás pravidelne nakupujú, majú svoje očakávania a vyžadujú špecifický prístup. Šikovný a empatický obchodník si s nimi buduje dlhodobé vzťahy, posilňuje ich dôveru a využíva ich pozitívny postoj na ďalší predaj. Cieľom tohto programu je poskytnúť účastníkom nástroje pre identifikáciu situácií vhodných pre vzťahový predaj.

Komu je program určený

Obchodníci, reprezentanti, key account manažéri a ostatní pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a budovaní obchodných vzťahov.

Štruktúra programu

 • predajné prístupy v rôznych predajných situáciách
 • hodnotenie a budovanie vzťahov
 • rozhodovací proces zákazníkov
 • komunikácia s lojálnym zákazníkom
 • zvýšenie predaja (proces V.I.P.)
 • iniciovanie doplnkového predaja
 • plán rozvoja vzťahov so zákazníkmi
 • použitie vzťahového predaja v praxi

Hlavné prínosy

 • osvojenie si postupov, ako splniť zákazníkove požiadavky a vytvoriť priestor pre ďalší predaj
 • schopnosť používať vzťahový predaj vo vhodných situáciách
 • stratégie a taktiky pre lojálnych zákazníkov

Spôsob vedenia programu

Tréningový program je realizovaný ako kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Vzťahový predaj
28. 11. 2019 - 29. 11. 2019

Kontaktujte nás