Konzultatívny predaj

2 dni

Obchodníci a key account manažéri sa pravidelne stretávajú so zákazníkmi, ktorí si držia odstup a nie sú pripravení kúpiť. Ako im preukázať svoju dôveryhodnosť, ako dôkladne identifikovať ich ciele a potreby a ako navrhnúť riešenie, ktoré im pomôže lepšie dosiahnuť to, čo očakávajú? Cieľom programu je naučiť obchodníkov navrhnúť a prezentovať profesionálne riešenie zákazníkom, pre ktorých nie ste preferovaným dodávateľom.

Komu je program určený

Obchodníci a predajcovia riešení, key account manažéri a ostatní pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a vytvárajú zákaznícke riešenia.

Štruktúra programu

  • predajné prístupy v rôznych predajných situáciách
  • budovanie dôveryhodnosti – znalosť zákazníckeho prostredia
  • mapovanie cieľov a prekážok
  • tvorba špecifického zákazníckeho riešenia
  • konzultatívna prezentácia
  • predaj nových riešení
  • použitie konzultatívneho predaja v praxi

Hlavné prínosy

  • zvýšenie úspešnosti v prípade, že nie ste preferovaný dodávateľ
  • schopnosť navrhnúť najvhodnejšie riešenie pre zákazníka
  • nástroje na „presmerovanie“ zákazníka k vášmu návrhu

Spôsob vedenia programu

Kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Konzultatívny predaj
28. 10. 2019 - 29. 10. 2019

Kontaktujte nás