Asertívny predaj

2 dni

Na predaj produktov alebo služieb zákazníkovi, ktorý „nič nechce“ a na vyvolanie jeho záujmu je často potrebné využiť osobnú charizmu, nadšenie a prezentovať ponuku sebavedomo a jednoznačne. Dôkladná príprava a schopnosť podrobnej argumentácie samozrejme zvyšujú šancu presvedčiť zákazníka a získať obchod. Cieľom programu je dať účastníkom komunikačné nástroje pre vedenie predajnej návštevy v situácii, keď zákazník „nemá potrebu“ od nás niečo nakupovať.

Komu je program určený

Obchodníci, reprezentanti a ostatní pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji.

Štruktúra programu

 • predajné prístupy v rôznych predajných situáciách
 • proces asertívneho predaja – 6P štruktúra
 • upútanie pozornosti
 • kontaktná a produktová stratégia
 • postup nenúteného prejavu – vzbudenie potreby
 • prezentácia jediného riešenia
 • zaobchádzanie s rezistenciou zákazníka
 • uzatváranie
 • riadenie predajného rozhovoru pri asertívnom predaji
 • použitie asertívneho predaja v praxi – vlastný scenár

Hlavné prínosy

 • schopnosť používať asertívny predaj vo vhodných situáciách
 • postupy, ako zvýšiť účinnosť presviedčania a prelomiť bariéry u zákazníka
 • taktika a scenár asertívneho rozhovoru pre konkrétnu situáciu

Spôsob vedenia programu

Kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Asertívny predaj
09. 05. 2019 - 10. 05. 2019

Asertívny predaj
18. 11. 2019 - 19. 11. 2019

Kontaktujte nás