Expertný predaj

2 dni

Dôkladná analýza potrieb a tvorba optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom sú základom úspechu u zákazníkov, ktorí sú neistí dôverujú predajcovi. Cieľom programu je poskytnúť nástroje na identifikáciu predajných situácií pre expertný predaj a postupy, ako analyzovať situáciu a rozhodovací proces u zákazníka a vytvoriť optimálne riešenia.

Komu je program určený

Obchodníci a predajcovia riešení, key account manažéri a ostatní pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji a vytvárajú zákaznícke riešenia.

Štruktúra programu

  • predajné prístupy v rôznych predajných situáciách
  • technika FNZA – analýza situácie a potrieb zákazníka
  • tvorba optimálneho riešenia v spolupráci so zákazníkom
  • prezentácia riešenia a prispôsobenie sa rozhodovaciemu procesu
  • použitie expertného predaja v praxi

Hlavné prínosy

  • schopnosť používať expertný predaj vo vhodných situáciách
  • získanie zručností pre analýzu situácie, popísanie potrieb a návrh najvhodnejšieho riešenia

Spôsob vedenia programu

Tréningový program je realizovaný ako kombinácia krátkej prednášky, diskusie, individuálnych úloh, skupinovej práce a prípadových štúdií s využitím moderných tréningových metód, s dôrazom na praktický tréning a spätnú väzbu.

Najbližšie termíny

Expertný predaj
02. 12. 2019 - 03. 12. 2019

Kontaktujte nás