Taking Sales to a Higher Level

Telefón: +421-2-4446 2674, -75

mercuri@mercuri.sk

Diferencovaný predaj
Nový, efektívnejší prístup k predaju v rôznych situáciách

Predajcovia aj ich manažéri vedia, že vzťahy sú v biznise veľmi dôležité – nie je možné predávať ľuďom, s ktorými máme zlé vzťahy. Napriek tomu sa často stáva, že vzťahy so zákazníkom sú veľmi dobré, ale zákazník nekupuje, resp. kupuje podstatne menej ako je jeho potenciál prípadne nechce akceptovať návrh iného, často lacnejšieho alebo efektívnejšieho riešenia. Vtedy je potrebné zmeniť uhol pohľadu a zvoliť prístup šitý na mieru danej predajnej situácii.

Cieľ programu

Cieľom programu „Diferencovaný predaj“ je poskytnúť manažérom nástroj na identifikáciu rôznych predajných situácií a ukázať im nástroje pre ich efektívne zvládnutie.

Hlavné prínosy

  • Znalosť vysoko účinného konceptu diferencovaného predaja
  • Ohodnotenie rozvojových potrieb jednotlivcov, resp. tímov z hľadiska diferencovaného predaja

Obsah programu

  • Predajné trendy
  • Predajné situácie a ich rozpoznávanie
  • Diferencovaný predaj
  • Štýly predaja prispôsobené predajnej situácii
  • Aplikácia diferencovaného predaja v podmienkach vlastnej firmy

Spôsob vedenia programu

Interaktívny seminár – kombinácia prednášky, diskusie, individuálnych analýz, skupinových úloh s využitím moderných tréningových metód a prístup k e-learningovému modulu po seminári.

Najbližšie termíny

Diferencovaný predaj
07. 11. 2017 - 07. 11. 2017

Mám otázku k programu

Mercuri International Slovakia

Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Slovakia
Phone +421-2-4446 2675, -74
Fax number +421-2-4446 2677
mercuri@mercuri.sk

© Mercuri International. All Rights Reserved.